ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הוא חוזה הנחתם בין אדם פרטי לחברת ביטוח ומטרתו להעניק למבוטח ברגע האמת קצבה חודשית כאשר נקלעים למצב סיעודי בעקבות גיל, מחלה או תאונה. חשוב לרכוש ביטוח סיעודי בגיל צעיר על מנת ליהנות מפרמיה נמוכה ומצבירת זכויות ביטוחיות. ישנם 5 דברים שחייבים לבדוק לפני רכישת ביטוח סיעודי- עלות הטיפול באדם הנמצא במצב סיעודי, זכאות מהמדינה, סוגי ביטוח סיעודי, תנאים להגדרת מצב סיעודי בפוליסה של חברת הביטוח, תקופת תשלום תגמולי הביטוח.

1. עלות הטיפול באדם הנמצא במצב סיעודי

על מנת לרכוש ביטוח סיעודי חשוב להבין מהו מצב סיעודי, מצב בו אדם אינו מסוגל לבצע בעצמו פעולות יום- יומיות הנחשבות לבסיסיות (לקום ולשכב, להתלבש, לאכול ולשתות, להתרחץ וכו’) או מקרים בהם אדם זקוק להשגחה בשל תשישות נפש. העלות החודשית לעזרה סיעודית בבית היא מעל 5,000 ₪ והמחיר נע מעלה אם האדם זקוק להשגחה 24 שעות. עלות אשפוז פרטי במוסד סיעודי נעה בין 20,000- 10,000 ₪. לכן, לפני רכישת ביטוח סיעודי מחברת ביטוח יש להגדיר למה נועד הביטוח ומה הסכום הנדרש לטיפול מיטבי המסייע לאדם ולבני משפחתו הסועדים אותו.

2. זכאות מהמדינה

חשוב לדעת כי האחריות על הטיפול באדם סיעודי מוטלת על פי החוק בישראל על בני משפחתו. המדינה מעניקה סיוע באמצעות ביטוח לאומי ומשרד הבריאות, סיוע מצומצם במסגרת חוק ביטוח סיעוד והזכאות נקבעת בהתאם לתוצאות מבחנים ותנאי הזכאות המופיעים בחוק. סיוע לאדם סיעודי השוהה בביתו נע בין 5 ל- 15.5 שעות שבועיות באמצעות מטפל המגיע לביתו. על מנת לאשפז אדם במוסע סיעודי יש לפנות למשרד הבריאות והמדינה משתתפת בהוצאות האשפוז בכפוף לקביעת מצבו הרפואי, הכלכלי והסוציאלי. לכן, ביטוח סיעודי מחברת ביטוח מסייע לכל אדם ומשפחה הנקלעים למקרה סיעודי אך חשוב לבדוק היטב את סעיפי הפוליסה ולהתאימם לצרכים האישיים.

3. סוגי ביטוח סיעודי

חשוב להבדיל בין ביטוח סיעודי קבוצתי לביטוח סיעודי פרטי. ביטוח קבוצתי נמכר לרוב דרך קופות החולים, לארגונים גדולים ולקבוצות עובדים, לרוב עם מגבלת זמן לשלוש שנים. ביטוח פרטי נועד לכל החיים ונערך כחוזה בין פרט לחברת ביטוח, בהתאמה לצרכיו ודרישותיו, במעמד החתימה קובעים מהו הפיצוי החודשי שיקבל הפרט בהגיעו למצב סיעודי.

4. תנאים להגדרת מצב סיעודי בפוליסה של חברת הביטוח

הגדרת הזכאות לקבלת תגמולי סיעוד מחברת הביטוח משתנה בין החברות אך ההגדרה הנפוצה היא אי יכולתו של המבוטח לבצע פעולות בסיסיות יום- יומיות בכוחות עצמו או הצורך להשגיח על המבוטח לאורך מרבית שעות היום במקרי תשישות נפשית כמו אלצהיימר. בקרות אירוע בודקים את יכולתו של המבוטח לבצע פעולות ובהתאם לממצאים קובעים את גובה הקצבה. יש לציין כי ביטוח סיעודי של הפניקס מבטיח את האפשרות לחיות חיים של כבוד ולא להעמיס על בני משפחתו של המבוטח. הביטוח מקנה תמיכה, שיקום ושירותים חשובים בהתאמה לצרכי המבוטח ולכל חייו.

5. תקופת תשלום תגמולי הביטוח

לפני רכישת ביטוח סיעודי יש לבדוק מהי תקופת האכשרה ותקופת ההמתנה. יש לבדוק היטב בפוליסה מהי תקופת תשלום תגמולי הביטוח במהלכה מתחייבת חברת הביטוח לשלם קצבה חודשית מאחר ויש פוליסות המציעות קצבה לכל החיים בעוד פוליסות אחרות מתנות את משך תקופת קבלת הקצבה.